CoverDD.com - Thailand CD DVD Cover and Screen:: ศูนย์กลาง แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย ปก สกรีน หนัง เพลง :: Download Upload Cover Screen Music Series - สุดยอดเวปแห่งการดาวโหลด รวมปก สกรีน ไฟล์ เพลง และหนัง

Shopping&Exchange Zone => ห้องซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน (ของแท้เท่านั้น) => Topic started by: Cloudsupachai111 on March 01, 2018, 05:58:37 AM

น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ Red Line Oil


Title: เครื่องผลิตโอโซน 1000 mg.
Post by: Cloudsupachai111 on March 01, 2018, 05:58:37 AM
เครื่องผลิตโอโซน 1000 mg. (http://www.twwatersystem.com/product/127/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99-1000-mg)(http://fj.lnwfile.com/_/fj/_raw/g9/3o/x8.jpg)หลักการผลิตโอโซน (http://www.twwatersystem.com/product/127/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99-1000-mg)
 ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ถูกผลิตภายใต้มาตรานระดับสากล เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนประกอบทุกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน QA QC เพื่อรับประกันคูณภาพต่อผู้บริโภค
 
 วิธีการผลิตโอโซนใช้หลักการ CORONA DISCHARGE  ซึ่งจะทำให้ปริมาณและความเข้มข้นของโอโซนมากกว่าระบบอื่นๆ เป็นระบบซึ่งใช้เทคโนโยีชนิดเดียวกันกับเครื่องผลิตโอโซน (http://www.twwatersystem.com/product/127/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99-1000-mg)ที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 
ส่วนประกอบต่างๆ

 • ตู้โอโซน
 • TIMER ตั้งเวลาเปิด-ปิด
 • ไฟแสดงสถานะการทำงาน
 • สวิทซ์เปิด-ปิดเครื่อง
 • สวิทซ์เลือกปริมาณโอโซน
 • ฟิวส์
 • หลอดกำเนิดโอโซน
 • ทางออกโอโซน
 • ปลั๊กไฟ
 • ปั๊มลม
 • วงจรควบคุม
 • AIR DRYER
 • หัวกระจายก๊าซโอโซน + ท่อนำก๊าซโอโซน
 • สายไฟ
ใบรับประกันสินค้าและบริการ (โปรดดูด้านหลังคู่มือ)
การ รับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยประกันสินค้าที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตหรือส่วนประกอบชำรุดเสียหาย ผู้ถือใบรับประกันนี้จะได้รับการบริการซ่อมบำรุงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใดๆ การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการที่ผลิตภัณฑ์ชำรุดเพราะใช้อย่างผิดวัตถุ ประสงค์ที่ออกแบบไว้ใช้ต่อเนื่องกันนานเกินสภาพการใช้งานที่ควรจะเป็น
 
การติดตั้ง[url=http://best-water-purifier.lnwshop.com/manage/inventory/product/43/]เครื่องผลิตโอโซน (http://www.twwatersystem.com/product/127/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99-1000-mg)[/url]
เครื่องผลิตโอโซน (http://www.twwatersystem.com/product/127/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99-1000-mg)ของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องมีการเพิ่มเติม/ดัดแปลง เพิ่มระบบหมุนเวียนใดๆ
ประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องผลิตโอโซนทุกชนิด จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากความชื้นและอุณหภูมิ ดังนั้น จึงแนะนำว่าควรติดตั้งเครื่องผลิตโอโซนในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำ ความชื้นต่ำ ปราศจากไอจากสารเคมี และแรงสั่นสะเทือน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
 
เงื่อนไขการดูแลและซ่อมบำรุง
การ ซ่อมบำรุงมีข้อจำกัดเฉพาะในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของท่านชำรุดบกพร่องในระบบการทำ งานภายใต้การใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างถูกต้องตามคำแนะนำและเป็นการใช้ในสภาพ ปกติ ดังนั้น บริษัทฯ จะคิดค่าซ่อมบำรุงเฉพาะในกรณีต่อไปนี้

 • ผลิตภัณฑ์ชำรุด เพราะใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้
 • ผลิตภัณฑ์ถูกดัดแปลง ต่อเติม แก้ไข ซ่อมแซม โดยมิใช่ช่างของบริษัทฯ
 • รอยขีดข่วน สนิม รอยบุบสลายที่เกิดจากการถูกกระทบ ตกกระแทก ถูกสารเคมี ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 • กรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถแสดงใบรับประกัน ประเภทสินค้า เลขหมายทะเบียนสินค้า และวันที่ซื้อสินค้า
วิธีการใช้เครื่องโอโซน
 เครื่องผลิตโอโซนของบริษัทฯ ถูกออกแบบมาเพื่อมิให้ผลิตอนุภาคของโอโซนเกินมาตราฐานสากล โดยการควบคุมจากชุดควบคุม
 เครื่องผลิตโอโซนรุ่น 1000  (http://www.twwatersystem.com/product/127/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99-1000-mg)นี้ เป็นรุ่นที่สามารถปรับระดับปริมาณโอโซนได้ 2 ระดับ คือ ตำแหน่ง Low ปริมาณโอโซน 500 มิลลิกรัม/ชั่วโมง และตำแหน่ง High ปริมาณโอโซน 1,000 มิลลิกรัม/ชั่วโมง
 นอก จากนี้ตัวเครื่องรุ่นนี้ยังมีระบบ Timer เป็นรูปนาฬิกาซึ่งสามารถควบคุมการทำงานเปิดหรือปิดเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังเป็นการควบคุมปริมาณโอโซนให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง
 การ ตั้งค่าควบคุมจะต้องปรับและเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในขณะที่มีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ภายในห้องจะต้องตั้งการควบคุมในปริมาณที่น้อย มาก เพราะการที่มีความเข้มข้นขงอโอโซนจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 

 • ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์
 • กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องโอโซนจะมีไฟ Power แสดง
 • เลือกปริมาณโอโซนที่ต้องการ Low (500 mg/hr.) หรือ High (1,000 mg/hr.)
 • ตั้งเวลาเปิด-ปิด (Timer) ตามต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง (หาก Timer อยู่ในตำแหน่ง Off เครื่องโอโซนจะไม่ทำงาน

รายละเอียดการใช้ TIMER
 

 • ตั้งเวลาปัจจุบันโดยหมุนปุ่มตรงกลางตามเข็มนาฬิกา โดยให้ด้านเวลาที่ตั้งในวงกลมด้านนอกตรงกับเครื่องหมาย PRESENT TIME
 • ตั้งเวลาปัจจุบัน โดยหมุนปุ่มตรงกลางตามเข็มนาฬิกา โดยให้ด้านเวลาที่ตั้งในวงกลมด้านนอกตรงกับเครื่องหมาย PRESENT TIME
 • ตั้ง เวลาเปิด - ปิดเครื่องโดยยกสวิทซ์นี้จะเป็นการทำงานของเครื่อง (TIME-SET PIN OUTSIDE) โยกสวิทซ์ลง จะเป็นการหยุดทำงานของเครื่อง (TIME-SET PIN INSIDE) โดย MODE การทำงานของ TIMER อยู่ในตำแหน่ง AUTO
ข้อควรรู้
 สมรรถภาพในการผลิตโอโซนในอุณหภูมิห้องที่สูงจะลดลง จึงควรใช้เครื่องผลิตโอโซน (http://www.twwatersystem.com/product/127/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99-1000-mg)ในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำเท่านั้น หรือภายในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
 
ข้อควรระวัง
 

 • เพื่อป้องกันปริมาณโอโซนที่มากเกินควร สังเกตถึงกลิ่นของโอโซนที่เข้มข้นเกินหรือ / และเมื่อรู้สึกจมูกหรือปากแห้ง
 • อ่านคู่มือของท่านให้ละเอียดก่อนจะเริ่มใช้สินค้า
 • อย่าปิดขวางทางออกของโอโซน
 • ในกรณีที่เกิดการชำรุดของเครื่อง ควรส่งซ่อมที่บริษัทฯ เพียงแห่งเดียวที่จะทำการซ่อมแซมอย่างถูกวิธี
 • ไม่ควรนำเครื่องผลิตโอโซน (http://www.twwatersystem.com/product/127/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99-1000-mg)ไปใช้ในบริเวณที่มีความชื้น หรืออุณหภูมิสูง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงบริเวณท่อปล่อยโอโซนโดยเฉพาะทางตาและทางเดินหายใจ
 • ใน กรณีใช้บำบัดน้ำ ห้ามต่อท่อน้ำก๊าซโอโซนเกินกว่า 2 เมตร โดยทางปลายด้านหัวกระจายก๊าซโอโซนจะต้องไม่มีแรงต้านมากเกินไป ควรตั้งเครื่องให้สูงกว่า ระดับน้ำในถังเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าเครื่องโอโซน
 • ในกรณีที่ติดตั้งระบบฆ่าเชื้อในน้ำจะต้องมี CHECK VALVE เพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้าเครื่องโอโซน
การดูแลรักษาปั๊มลม
 เมื่อเครื่องผลิตโอโซน (http://www.twwatersystem.com/product/127/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99-1000-mg)มี การใช้งานเป็นเวลานาน ปั๊มลมจะมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน โดยปกติหากใช้ฆ่าเชื้อในอากาศโดยให้ก๊าซโอโซนออกมาจากทางออกของเครื่องโดย ไม่มีท่อนำก๊าซ หรืออุปกรณ์ใดๆ มาอุดหรืออั้น
ทางออกของโอโซนก็ใช้งานได้ตั้งแต่ 1 - 2 ปี ขึ้นไป
 หาก ติดตั้งกับระบบบำบัดน้ำ โดยมีการต่อท่อนำก๊าซโอโซนตามข้อ 7 และ ข้อ 8 ในหน้า 7 ปั๊มลมจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลง ซึ่งทางบริษัทฯ จะรับประกันในส่วนของปั๊มลมเป็นเวลา 6 เดือน ในกรณีนี้เท่านั้น
 
ข้อควรปฏิบัติในการดูแล รักษาหลอดผลิตโอโซน

 • ไม่ควรเปิดเครื่องผลิตโอโซนไว้ตลอดเวลา จะทำให้อายุการใช้งานของหลอดสั้นลง
 • หลอด โอโซนจะเกิดความสกปรกตามการใช้งาน ดังนั้น ปริมาณโอโซนที่ผลิตได้จะลดลงเรื่อยๆ ทางผู้ซื้อจะต้องส่งเครื่องกลับมายังบริษัทฯ ให้เป็นผู้ถอดล้าง โดยปกติจะต้องทำทุก 1 ปี
 • ในกรณีที่มีน้ำย้อนเข้าหลอดโอโซนทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกัน
คำนวณปริมาณโอโซนในพื้นที่ต่อลูกบาศก์เมตร เพื่อความเหมาะสม
(สมมติฐานที่ ความสูง 3.0 เมตร และ อุณหภูมิประมาณ 23 ถึง 25 องศาเซลเซียส)
สำหรับห้องที่ใช้ในระยะเวลาสั้นๆ และไม่มีการสูบบุหรี่
(A) ปริมาณโอโซนที่เหมาะสมคือ 3.0 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร
สำหรับห้องที่ใช้ในระยะเวลาไม่นานมาก และมีการสูบบุหรี่บ้าง
(B) ปริมาณโอโซนที่เหมาะสมคือ 5.0 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

สำหรับห้องที่ใช้ในระยะเวลานานมาก และมีการสูบบุหรี่ตลอด
(C) ปริมาณโอโซนที่เหมาะสมคือ 7.0 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตรตัวอย่าง
การ ตั้งชุดควบคุมเครื่องผลิตโอโซน รุ่น 1000 ในห้องที่ถูกใช้ในระยะเวลาไม่นานมากและมีการสูบบุหรี่บ้าง (B) โดยที่ห้องมีขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาตร 200.00 ลูกบาศก์เมตร คูณ 5.0 มิลลลิกรัมต่อชั่วโมง ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1000 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง (ตำแหน่ง HIGH)
 
การอบห้อง (SHOCK DOSE)
เปิดโอโซนระดับ HIGH (100 มิลลิกรัม/ชั่วโฒง) นาน 6 - 9 ชั่วโมง ในขณะที่ไม่มีคน หรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในห้อง
 

ประโยชน์ของก๊าซโอโซน
แก๊สโอโซนมีคุณสมบัติเด่นหลายประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นจึงได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
 

 • ใช้ในการบำบัดน้ำในระบบน้ำระบายความร้อน (Cooling Tower) ควบคุมตะกรัน และตะไคร่น้ำ
 • ใช้ในการฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิตน้ำประปา, ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด และน้ำ D.I.
 • ใช้ในกระบวนการกำจัดโลหะหนักในน้ำ เช่น การกำจัดเหล็ก และ แมงกานีส
 • ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย เช่น การกำจัดสี, กลิ่น และลดค่า C.O.D.
 • ใช้ในการกำจัดก๊าซพิษ กลิ่นเหม็นต่างๆ เช่น กลิ่นเน่าเสีย หรือกลิ่นจากสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม, การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำบ่ออนุบาลสัตว์น้ำ เป็นต้น
 • ใช้รมห้องฆ่าเชื้อ (Fumigation) เช่น ห้องผลิตยา, ห้องผู้ป่วย ฯลฯ
 • ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ
 • ใช้ในสถานที่สาธารณะ เช่น กำจัดควันบุหรี่ภายในห้องอาหาร, ภัตตาคาร และสถานบันเทิง
 • ใช้ในวงการแพทย์ (การบำบัดรักษาโรค)

ข้อกำหนดทางเทคนิค
รุ่น : T-1000
ปริมาณโอโซนที่ผลิตได้ : 500/1,000 มิลลิกรัม/ชั่วโมง
ใช้กับขนาดห้อง : 200 ลูกบาศก์เมตร
ขนาดของเครื่อง : 350 x 400 x 110 mm (ก x ส x ล)
น้ำหนัก : 8.2 kg
ระบบไฟ : 220 v. 50 Hz
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ : 18/35 Watts
 
สำหรับฆ่าเชื้อและตะไคร่ในระบบผลิตน้ำดื่ม
 

 • รับประกัน 1 ปี (โดยความเสียมิได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภทตามข้อห้ามในคู่มือใดๆ)
 • โปรดเก็บใบรับประกันที่ไปกับสินค้า เพื่อเป็นเอกสารในการประกัน
 • โปรดอ่านวิธีการใช้งานโดยละเอียด เพื่อลดปัญหาจากการใช้งาน
 • มิได้รับประกัน หากเกิดจากากรใช้งานที่ผิดวิธี
วิธีการจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้า ทั่วประเทศ ผ่านบริษัท ขนส่ง ฟรี ค่าบริการจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่ง

 • ภาคอีสานและภาคกลาง ผ่าน IT TRANSPORT CO.,LTD. Telephone : 02-1911101-4 , 090-2628646 , 087-6426039
 • ภาคเหนือ ผ่าน บริษัท นิ่มซี่เส็ง สาขา ตลาดไท
 • ภาคใต้ผ่านบริษัท ภูเก็ตศรีสุชาติขนส่ง
(http://fu.lnwfile.com/_/fu/_raw/bp/dv/z1.jpg)

+ ดูเพิ่ม

 
(http://fu.lnwfile.com/_/fu/_raw/me/d8/p7.jpg)

ที่มา : http://best-water-purifier.lnwshop.com/manage/inventory/product/43/ (http://best-water-purifier.lnwshop.com/manage/inventory/product/43/)

Tags : โรงงานผลิดน้ำดื่ม


Title: Re: เครื่องผลิตโอโซน 1000 mg.
Post by: violetlilly2 on October 15, 2019, 03:58:07 AM
John (http://audiobookkeeper.ru/book/6702)214 (http://cottagenet.ru/plan/898)TREA (http://eyesvision.ru)CHAP (http://eyesvisions.com)???? (http://factoringfee.ru/t/197064)???? (http://filmzones.ru/t/128391)Stam (http://gadwall.ru/t/128938)???? (http://gaffertape.ru/t/279862)Geor (http://gageboard.ru/t/262543)Snoo (http://gagrule.ru/t/15690)Clan (http://gallduct.ru/t/164705)Zyli (http://galvanometric.ru/t/65144)Tesc (http://gangforeman.ru/t/101156)Simp (http://gangwayplatform.ru/t/135984)Wond (http://garbagechute.ru/t/171802)Shin (http://gardeningleave.ru/t/135746)???? (http://gascautery.ru/t/57469)Chin (http://gashbucket.ru/t/79926)Bill (http://gasreturn.ru/t/129609)Unde (http://gatedsweep.ru/t/129848)???? (http://gaugemodel.ru/t/292530)Mark (http://gaussianfilter.ru/t/274338)Aris (http://gearpitchdiameter.ru/t/273314)
Juli (http://geartreating.ru/t/291770)Tyra (http://generalizedanalysis.ru/t/239467)Vlad (http://generalprovisions.ru/t/262490)Karl (http://geophysicalprobe.ru/t/291730)Wind (http://geriatricnurse.ru/t/137121)Head (http://getintoaflap.ru/t/137875)???? (http://getthebounce.ru/t/90476)Fran (http://habeascorpus.ru/t/260505)Henr (http://habituate.ru/t/278731)Cama (http://hackedbolt.ru/t/65854)???? (http://hackworker.ru/t/292785)???? (http://hadronicannihilation.ru/t/478050)XVII (http://haemagglutinin.ru/t/248160)Garn (http://hailsquall.ru/t/17006)Schi (http://hairysphere.ru/t/81356)Fran (http://halforderfringe.ru/t/260481)???? (http://halfsiblings.ru/t/316949)Corb (http://hallofresidence.ru/t/217924)Linw (http://haltstate.ru/t/241620)???? (http://handcoding.ru/t/195210)???? (http://handportedhead.ru/t/281683)Wind (http://handradar.ru/t/184219)Dail (http://handsfreetelephone.ru/t/17532)
Phil (http://hangonpart.ru/t/10420)???? (http://haphazardwinding.ru/t/63775)???? (http://hardalloyteeth.ru/t/46362)Stou (http://hardasiron.ru/t/36480)1287 (http://hardenedconcrete.ru/t/107806)Rene (http://harmonicinteraction.ru/t/166506)Guil (http://hartlaubgoose.ru/t/25422)???? (http://hatchholddown.ru/t/156020)???? (http://haveafinetime.ru/t/66349)Beco (http://hazardousatmosphere.ru/t/45725)???? (http://headregulator.ru/t/93463)Gene (http://heartofgold.ru/t/128811)???? (http://heatageingresistance.ru/t/70077)VINC (http://heatinggas.ru/t/132394)???? (http://heavydutymetalcutting.ru/t/279870)Alex (http://jacketedwall.ru/t/229003)Joha (http://japanesecedar.ru/t/254982)???? (http://jibtypecrane.ru/t/227352)???? (http://jobabandonment.ru/t/199669)???? (http://jobstress.ru/t/265196)???? (http://jogformation.ru/t/228951)Pete (http://jointcapsule.ru/t/122072)???? (http://jointsealingmaterial.ru/t/473928)
Vogu (http://journallubricator.ru/t/140022)Wind (http://juicecatcher.ru/t/140208)Cali (http://junctionofchannels.ru/t/168948)Hous (http://justiciablehomicide.ru/t/27208)???? (http://juxtapositiontwin.ru/t/29970)RTFX (http://kaposidisease.ru/t/27127)???? (http://keepagoodoffing.ru/t/227280)Wind (http://keepsmthinhand.ru/t/26524)Wind (http://kentishglory.ru/t/177634)Bran (http://kerbweight.ru/t/134585)???? (http://kerrrotation.ru/t/52104)Shre (http://keymanassurance.ru/t/26608)Peep (http://keyserum.ru/t/130963)Arts (http://kickplate.ru/t/155157)???? (http://killthefattedcalf.ru/t/196311)???? (http://kilowattsecond.ru/t/143557)Stou (http://kingweakfish.ru/t/230793)???? (http://kinozones.ru/film/586)???? (http://kleinbottle.ru/t/237983)???? (http://kneejoint.ru/t/196225)Dolb (http://knifesethouse.ru/t/252674)Side (http://knockonatom.ru/t/130821)???? (http://knowledgestate.ru/t/227462)
Arts (http://kondoferromagnet.ru/t/155584)???? (http://labeledgraph.ru/t/220977)Naso (http://laborracket.ru/t/155737)Four (http://labourearnings.ru/t/130573)Mart (http://labourleasing.ru/t/64278)???? (http://laburnumtree.ru/t/280964)Hein (http://lacingcourse.ru/t/214626)Inga (http://lacrimalpoint.ru/t/263821)Nint (http://lactogenicfactor.ru/t/95247)???? (http://lacunarycoefficient.ru/t/79655)elec (http://ladletreatediron.ru/t/67423)Simo (http://laggingload.ru/t/65757)???? (http://laissezaller.ru/t/69289)Conn (http://lambdatransition.ru/t/55378)Cake (http://laminatedmaterial.ru/t/46060)XVII (http://lammasshoot.ru/t/25470)???? (http://lamphouse.ru/t/81291)Jean (http://lancecorporal.ru/t/71886)???? (http://lancingdie.ru/t/65384)Vita (http://landingdoor.ru/t/50302)Drea (http://landmarksensor.ru/t/165379)Pete (http://landreform.ru/t/160697)ZeLi (http://landuseratio.ru/t/128071)
Thro (http://languagelaboratory.ru/t/169611)1970 (http://largeheart.ru)???? (http://lasercalibration.ru)FLAS (http://laserlens.ru/lase_zakaz/1350)Mart (http://laserpulse.ru)Lois (http://laterevent.ru/shop/1031177)???? (http://latrinesergeant.ru/shop/453405)Elec (http://layabout.ru)CR20 (http://leadcoating.ru)wwwm (http://leadingfirm.ru)Arra (http://learningcurve.ru)Gene (http://leaveword.ru)CS74 (http://machinesensible.ru)Bela (http://magneticequator.ru)Wood (http://magnetotelluricfield.ru)Best (http://mailinghouse.ru)3914 (http://majorconcern.ru)???? (http://mammasdarling.ru)Perf (http://managerialstaff.ru)Pion (http://manipulatinghand.ru)???? (http://manualchoke.ru)Atla (http://medinfobooks.ru)FLAC (http://mp3lists.ru/item/11070)
???? (http://nameresolution.ru)Educ (http://naphtheneseries.ru)???? (http://narrowmouthed.ru)???? (http://nationalcensus.ru)???? (http://naturalfunctor.ru)???? (http://navelseed.ru)???? (http://neatplaster.ru)Wind (http://necroticcaries.ru)Wind (http://negativefibration.ru)???? (http://neighbouringrights.ru)Leve (http://objectmodule.ru)Brem (http://observationballoon.ru/shop/95261)Chou (http://obstructivepatent.ru)Esca (http://oceanmining.ru/shop/142361)Kite (http://octupolephonon.ru/shop/571589)???? (http://offlinesystem.ru)???? (http://offsetholder.ru)???? (http://olibanumresinoid.ru)???? (http://onesticket.ru)Kosm (http://packedspheres.ru)Lady (http://pagingterminal.ru)Alan (http://palatinebones.ru)Want (http://palmberry.ru)
???? (http://papercoating.ru)???? (http://paraconvexgroup.ru)???? (http://parasolmonoplane.ru)???? (http://parkingbrake.ru)???? (http://partfamily.ru)???? (http://partialmajorant.ru)Fran (http://quadrupleworm.ru)Lope (http://qualitybooster.ru)???? (http://quasimoney.ru)???? (http://quenchedspark.ru)???? (http://quodrecuperet.ru)Fish (http://rabbetledge.ru)???? (http://radialchaser.ru)???? (http://radiationestimator.ru)Beat (http://railwaybridge.ru)???? (http://randomcoloration.ru)MPEG (http://rapidgrowth.ru)Jona (http://rattlesnakemaster.ru)Popp (http://reachthroughregion.ru)???? (http://readingmagnifier.ru)???? (http://rearchain.ru)Enjo (http://recessioncone.ru)Wind (http://recordedassignment.ru)
???? (http://rectifiersubstation.ru)Kenn (http://redemptionvalue.ru)???? (http://reducingflange.ru)???? (http://referenceantigen.ru)???? (http://regeneratedprotein.ru)???? (http://reinvestmentplan.ru)???? (http://safedrilling.ru)???? (http://sagprofile.ru)???? (http://salestypelease.ru)???? (http://samplinginterval.ru)???? (http://satellitehydrology.ru)???? (http://scarcecommodity.ru)Phil (http://scrapermat.ru)Robe (http://screwingunit.ru)???? (http://seawaterpump.ru)???? (http://secondaryblock.ru)Mika (http://secularclergy.ru)???? (http://seismicefficiency.ru)???? (http://selectivediffuser.ru)???? (http://semiasphalticflux.ru)???? (http://semifinishmachining.ru)FLAS (http://spicetrade.ru/spice_zakaz/1350)FLAS (http://spysale.ru/spy_zakaz/1350)
FLAS (http://stungun.ru/stun_zakaz/1350)???? (http://tacticaldiameter.ru)Life (http://tailstockcenter.ru)Zizo (http://tamecurve.ru)Cint (http://tapecorrection.ru)???? (http://tappingchuck.ru)Mete (http://taskreasoning.ru)???? (http://technicalgrade.ru)???? (http://telangiectaticlipoma.ru)Anni (http://telescopicdamper.ru)???? (http://temperateclimate.ru)???? (http://temperedmeasure.ru)Java (http://tenementbuilding.ru)Adob (http://ultramaficrock.ru)???? (http://ultraviolettesting.ru)
น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ Red Line Oil