CoverDD.com - Thailand CD DVD Cover and Screen:: ศูนย์กลาง แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย ปก สกรีน หนัง เพลง :: Download Upload Cover Screen Music Series - สุดยอดเวปแห่งการดาวโหลด รวมปก สกรีน ไฟล์ เพลง และหนัง

Shopping&Exchange Zone => ห้องซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน (ของแท้เท่านั้น) => Topic started by: kkthai20009 on February 11, 2019, 05:42:20 PM

น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ Red Line Oil


Title: คู่มือ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยละเอียด
Post by: kkthai20009 on February 11, 2019, 05:42:20 PM
คู่มือ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยละเอียด(https://c.lnwfile.com/_/c/_raw/8v/1b/j8.jpg)

 (https://www.attorney285.co.th/p/4338)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4338

 (https://www.attorney285.co.th/p/4338)คู่มือ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลยละเอียด
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2558
จำนวนหน้า 335 หน้า
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
- ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
- โครงสร้าง ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
- เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
- สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน
- สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบภาคสนาม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
- เจาะแนวข้อสอบหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
- สรุปสาระสำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษที่ 1
- เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม ชุดพิเศษที่ 2
- เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ชุดที่ 2
เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/155 (https://www.attorney285.co.th/category/155)

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  (https://www.attorney285.co.th/category/100) https://www.attorney285.co.th/how2order (https://www.attorney285.co.th/how2order)  (https://www.attorney285.co.th/category/267)
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th (https://www.attorney285.co.th/)
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law (http://www.facebook.com/attorney285.Law)


อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

(https://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)
(http://upic.me/i/h1/qrlineattorney285200.png) (https://line.me/ti/p/%40shm0918c)

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


(http://img.tarad.com/shop/a/attorney285/img-lib/spd_20151201153923_b.jpg) (https://www.trustmarkthai.com/callbackData/popup.php?data=052efe-35-5-e50a8531b8403c2b6c16aeb4e42db111173cbc8&markID=firstmark)
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ Red Line Oil